Back to Top

TABORKERK

Algemene voorwaarden verhuur Taborkerk

1. De gehuurde ruimte(s) worden gebruikt binnen de tijd welke bij reservering is vastgelegd bij de verhuurder. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

2. Het gebruik van andere ruimtes, uitgezonderd de ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn, is niet toegestaan, tenzij in overleg met de verhuurder en
    tegen het op dat moment geldende tarief.

3. Voor het verhuur van ruimtes geldt in het algemeen dat:
     a. Huurafspraken die korter dan 1 week voorafgaande aan het gebruik worden afgezegd in rekening worden gebracht;
     b. Huurafspraken die langer dan 1 week voorafgaande aan het gebruik worden afgezegd niet in rekening worden gebracht.

4. In de huurprijs zijn geen consumpties inbegrepen.

5. Het is niet toegestaan meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen.

6. Achteraf wordt een factuur voor de zaalhuur gestuurd aan huurder welke binnen 14 dagen betaald dient te worden op onze bankrekening.

7. Binnen de gehuurde tijd staa(t)(n) de genoemde ruimte(s) ter beschikking van de huurder en kan de ruimte door eigen medewerkers in gereedheid 
   worden gebracht voor eigen gebruik. Na afloop moeten gebruikte ruimten worden teruggebracht in de oorspronkelijke opstelling, opgeruimd en schoon
   worden achtergelaten. Bij avondhuur is dit, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk om 22.30 uur.

8. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd

9. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

10. Wij kunnen zonder opgaaf van redenen een huurder weigeren.

11. Om redenen van hygiëne mogen hygiëne-artikelen uitsluitend verpakt in de afvalcontainers worden gedeponeerd.

12. Aan het gebouw of op de paden direct om het gebouw mag geen uiterlijk vertoon zijn in de vorm van geluid of materiaal om mensen te attenderen op
     de activiteiten van huurder.

13. Huurder is verantwoordelijk dat haar gasten/bezoekers geen overlast veroorzaken voor de buurt.

14. In het hele gebouw en buiten in de directe omgeving van buitendeuren mag niet worden gerookt.

15. De huurder:
      a. is verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen met persoonlijk letsel;
      b. vergewist zich er van of een of meerder BHV-ers en/of EHBO’ers aanwezig dienen te zijn;
      c. dient zich er van te vergewissen dat in de Taborkerk voldoende EHBO-materiaal aanwezig is en reclameert indien er zaken ontbreken .

      Een AED is aanwezig maar deze mag alleen door een daarvoor opgeleid persoon worden bediend.

16. De Stichting is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of vernieling van goederen van derden uit zaal, garderobe of andere plaatsen van
      het gebouw, noch voor enige schade van persoonlijke aard.

17. Wij verwachten dat huurder als een goed huisvader zal waken over uw en onze eigendommen. Bij eventuele schade, veroorzaakt door een van uw
      medewerkers of bezoekers dient dit direct te worden gemeld. U wordt daarbij aansprakelijk gehouden voor de geleden schade.

18. In onderling overleg kan van gemaakte afspraken worden afgeweken.


versie 202404